RT Praktijk de Brandepoort
Remedial Teaching op maat

RT-praktijk de Brandepoort is een particuliere praktijk voor remedial teaching in Raamsdonksveer en kenmerkt zich door het aanbieden van diverse vormen van begeleiding. Elke begeleiding wordt afgestemd op de specifieke leerbehoeften en de persoonlijke situatie van u of uw kind. In december 2024 viert RT-praktijk de Brandepoort haar 15-jarig jubileum. De RT-praktijk is in juni 2020 verhuisd vanuit Geertruidenberg naar Raamsdonksveer en beschikt nu over meerdere praktijkruimtes. Op de nieuwe locatie wordt met meerdere professionals samengewerkt en een nieuw compleet aanbod van begeleiding tot onderzoek geboden: alles onder één dak. Brede remedial teaching voor alle leerjaren van de basisschool, de middelbare school, het MBO, HBO, universiteiten en voor volwassenen. Daarnaast werken wij nauw samen met Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB).

Remedial Teaching (RT) betekent het leveren van op maat gesneden, vakkundige begeleiding. Bij sommige kinderen, maar ook bij volwassenen, gaat het leren minder gemakkelijk dan verwacht. Met behulp van remedial teaching kan het leerproces zodanig beïnvloed worden, dat het leren zich weer in de gewenste richting ontwikkelt. Mogelijke problemen kunnen zijn: lezen, rekenen, spelling, moderne vreemde talen, planning, de manier van leren, maar ook werkhouding- en concentratieproblemen.

Kinderen kunnen hun lees- en/of spellingvaardigheden vergroten en leren op deze manier zo goed mogelijk om te gaan met hun dyslexie (acceptatie).

Leerlingen met dyslexie, AD(H)D en/of autisme kunnen daarnaast ook baat hebben bij de ondersteuning van hun studievaardigheden. Verder kan begeleiding op het gebied van sociale omgangsvormen, psycho-educatie of faalangst wenselijk zijn.

De begeleiding wordt gegeven door Drs. Ingeborg van Gog-Bock (MSEN).
Ingeborg heeft vijf jaar ervaring met RT-begeleiding op het Dongemond college in Raamsdonksveer en Made. Ze verzorgt sinds 2018 remedial teaching lessen op het Oelbert Gymnasium in Oosterhout en ze geeft daarnaast sinds december 2009 persoonlijke remedial teaching in haar particuliere praktijk voor het kind met leer- en/of gedragsproblemen.

Tijdens de begeleiding wordt aangesloten op het niveau van het kind, zodat de leerprestaties positief worden beïnvloed en het zelfvertrouwen toeneemt.

Omdat uw kind in de praktijk individueel geholpen wordt, is de begeleiding maatwerk.

 

Mevr. I.J. van Gog-Bock
Drs. & Master Special Educational Needs

Judith Leysterstraat 25
4941 ZV Raamsdonksveer

06 – 429 433 28
info@rtpraktijkdebrandepoort.nl

Begeleidingsmogelijkheden
 • Remedial Teaching
 • Huiswerkbegeleiding
 • Moderne vreemde talen
 • Faalangstreductietraining
 • Psycho-educatie
 • Cursussen voor volwassenen
 • CITO-toets training
 • Examentraining
 • Leren leren methode
 • Ik leer anders
 • Beelddenken
 • Teken je gesprek
Neem contact op