Cito-Eindtoetstraining 2024

Cito Eindtoets? Wij halen eruit wat er al in zit!

In groep 8 wordt ieder jaar de Cito Eindtoets afgenomen. Dit jaar zal de Cito-doorstroomtoets in februari plaatsvinden. De Cito-doorstroomtoets blijft invloed hebben op het schooladvies. Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het advies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan het niveau voor het voortgezet onderwijs gelijk bijven of naar boven worden bijgesteld. Ligt de score van de eindtoets onder het niveau van het advies van de leerkracht, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Na afloop van de eindtoets in 2015 scoorden 37.000 kinderen (23 procent) hoger dan het advies dat hun leerkracht vooraf had gegeven.

Jaarlijks verzorgt RT-praktijk de Brandepoort een Cito-Eindtoetstraining. In groepsverband komen de verschillende schoolse vaardigheden uitgebreid aan bod en worden recente Cito-toetsen afgenomen en uitgelegd. Er zal tevens extra aandacht besteed worden aan het gebruik van leer- en leesstrategieën en het trainen van spellingscategorieën.

Doordat kinderen zodoende vertrouwd raken met de vraagstelling en de manier van toetsen neemt dat vaak een stuk onzekerheid, (faal)angst en spanning weg. Hierdoor beginnen ze rustiger aan de toets en presteren beter.

Het betreft 10 bijeenkomsten. Voor data en tijden kunt u contact opnemen met de praktijk. Ook kan uw zoon/dochter individueel begeleid worden op weg naar de Cito-Eindtoets.

Let op!
Om de kwaliteit te garanderen is er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Wees er dus snel bij!