Doelgroep

Hulp aan kinderen

Ik geef remedial teaching aan kinderen met leerproblemen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar ook aan studenten in het MBO of HBO. Dit kunnen leerlingen zijn met of zonder een diagnose voor bijvoorbeeld ADHD, ADD, ASS, DCD of dyslexie.

Pre-teaching

Pre-teaching is een begeleidingsmethode waarbij bepaalde lesstof, die op school behandeld wordt, van te voren met de remedial teacher al een keer wordt ingeoefend. Het wordt onder andere ingezet om op school beter met een leerstoornis om te kunnen gaan of om een leerprobleem te voorkomen. Pre-teaching zorgt er namelijk voor dat uw kind de leerstof tijdens de les beter in zich op kan nemen. Het werkt preventief en zorgt voor meer zelfvertrouwen bij uw kind.

Advies aan ouders

Voor ouders is het niet fijn om te merken dat hun kind niet meer met plezier naar school gaat. Ook kan het kind gedemotiveerd of gefrustreerd raken, omdat hij/zij ondanks prestatiegerichtheid of fanatieke inzet toch tegenvallende resultaten behaalt.
Ik geef ouders advies hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen bij deze specifieke leerproblemen.

Hulp aan volwassenen

Ook volwassenen kunnen de behoefte hebben om op het gebied van lezen, spreken, schrijven en spelling verder te willen komen. Ik help volwassenen met het bijspijkeren van hun kennis van de Nederlandse taal (dit geldt ook voor NT2), de Engelse, Franse en de Duitse taal. Verder kunt u bij RT-praktijk de Brandepoort ook terecht voor een cursus “Turks op Reis” (zie Cursussen voor volwassenen).

Ik begeleid leerlingen op de volgende gebieden:

 • Nederlands, Engels, Duits en Frans
 • begrijpend lezen, tekstverklaren en informatieverwerking
 • technisch lezen
 • (werkwoord)spelling en grammatica
 • huiswerkplanning en huiswerkbegeleiding
 • NT2 (Nederlands als Tweede Taal)
 • faalangstreductietraining
 • psycho-educatie voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)
 • pre-teaching
 • Leerlingen met een verbaal-performaal kloof (Vp-kloof) of een performaal-verbaal kloof (Pv-kloof)
 • beelddenken