Huiswerkbegeleiding

Waarom huiswerkbegeleiding?

Matige schoolprestaties van leerlingen hebben niet altijd te maken met hun capaciteiten.
Er kan ook sprake zijn van andere factoren die van invloed zijn.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Moeite hebben met plannen
 • Moeite hebben met efficiënt studeren en het overzicht uit het oog verliezen
 • Faalangst
 • Gebrek aan motivatie
 • Teleurstelling over bereikte resultaten e.a.

Iets voor uw kind?

 • Vindt u die onenigheid over het huiswerk thuis ook vervelend?
 • Kan uw zoon/dochter moeilijk een huiswerkplanning maken?
 • Heeft uw kind moeite met spelling en/of begrijpend lezen?
 • Vindt uw kind het moeilijk om woordjes te leren?
 • Zijn de moderne vreemde talen een struikelblok voor uw kind?
 • Loopt u vast met hulpvragen over het leerwerk van uw kind?
 • Merkt u dat uw kind sociaal emotioneel hinder ondervindt van de tegenvallende leerresultaten?

Het doel van huiswerkbegeleiding is ”leren leren”, oftewel:

 • het aanleren en toepassen van studievaardigheden
 • ontdekken hoe je het beste leert (je eigen leerstijl in kaart brengen)
 • op leergebied het beste naar boven halen
 • zien en ervaren dat leerresultaten verbeteren
 • merken dat jouw inzet altijd wordt beloond!

Werkwijze/handelingsplan

Door middel van een intakegesprek kunnen we al gauw het leerprobleem signaleren.
Samen met u en uw kind stellen we een handelingsplan op en bespreken we o.a. de beginsituatie en de te behalen doelen.
Na afloop van ons gesprek neem ik (indien gewenst) ook contact op met de docent/leerkracht om zaken zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.
Door de lijntjes tussen u, uw zoon/dochter en de vakleerkracht/docent kort te houden, bereiken we snel resultaat.