Ik leer anders

Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ``Ik leer anders`` en direct resultaat!

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in groep 1 en 2 goed mee lijken te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen: het is een slimme ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit….. waar zit het probleem?

Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten, of zijn de prestaties wisselend. Het kan dan zijn dat de leerling een beelddenker is. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden. Dit betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het algemeen op school wordt aangeboden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden.

Beelddenker en informatieverwerking

In één oogopslag kunnen beelddenkers een ingewikkelde situatie overzien. Ze associëren razendsnel en komen vaak tot originele oplossingen.Vraag je ze echter dit te beredeneren dan kunnen zij dat niet uitleggen: ze hebben een hoofd vol beelden en een onvermogen dat allemaal logisch in woorden om te zetten. Je kunt namelijk 32 beelden per seconde denken en maar 2 woorden per seconde spreken. Simpelweg iets uit je hoofd leren of erin stampen is voor een beelddenker moeilijk, dus kunnen er problemen ontstaan met bijvoorbeeld rekenen (o.a. tempo) en spelling. Ook het handschrift van een beelddenker is vaak moeilijk leesbaar.

Belang van (her)kenning

Als niet (h)erkend wordt dat het om een beelddenkende leerling gaat, worden er al snel allerlei oordelen geveld. Er is teleurstelling bij de ouders en leerkrachten, de onzekerheid bij het kind neemt toe en het zelfvertrouwen neemt af. Faalangst kan het gevolg zijn. Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen.

De methodiek ``Ik leer anders``

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. De training ‘ik leer anders’ is volledig afgestemd op deze anders lerende kinderen. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar zijn/haar manier van denken. De gave om beelden snel en efficiënt op te kunnen opslaan wordt aangewend om leerstof naar beelden te vertalen. ‘Ik leer anders’ is een praktische leermethode, waarin het kind in 4-6 sessies de basis leert om informatie visueel op te slaan, zodat deze wordt onthouden.

In de eerste sessie ruimen we het hoofd van de leerling op. Daarna gaan we het indelen, zodat het kind informatie logisch leert ordenen. Het wordt zich ervan bewust dat het anders denkt en leert. Het kind leert hoe hij/zij informatie (alfabet, woordjes) geordend op kan slaan, zodat hij/zij dit weer terug kan vinden, bijvoorbeeld bij een dictee of proefwerk. Al tijdens de eerste sessie kun je het effect zien.

In de resterende sessies wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • taal (alfabet, woordpakketten)
  • lezen (lege woorden)
  • rekenen (draaicijfers, sommen automatiseren, tafels, delen)
  • klokkijken (analoog en desgewenst digitaal)

Daar waar het kind problemen heeft, gaan we aan de slag. Dit gebeurt aan de hand van een werkboek dat deel uitmaakt van de methode. Tijdens de sessies leren ouder(s) en kind de technieken; u krijgt handvatten waarmee u thuis verder gaat. We spreken af waar u met het kind aan gaat werken en wat de volgende keer aan de orde komt. Na ongeveer 4 sessies is de basis aangeleerd en kun u deze samen met het kind verder toepassen.

Voor wie is de training bestemd?

De training “Ik leer anders” is bestemd voor kinderen van de basisschool. Deze kinderen hebben in ieder geval vier sessies nodig om de basistechnieken aan te leren en daarna waarschijnlijk nog enkele vervolgsessies om opgelopen leerachterstanden weg te werken.
Kinderen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen ook veel baat hebben bij de technieken die in de training worden aangeleerd. Bijvoorbeeld voor de moderne vreemde talen. Deze kinderen hebben vaak genoeg aan 3 of 4 sessies.

Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of het kind daadwerkelijk een beelddenker is en de training geschikt is. Bij de training wordt gewerkt met het werkboek van ‘Ik leer anders’. Deze kan via mij aangeschaft worden.

RT-praktijk de Brandepoort is gecertificeerd coach Ik Leer Anders.

Kijk voor meer informatie op www.ikleeranders.nl 

Ervaar zelf of deze leermethode ook voor uw kind werkt. Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen. Voor iedereen vanaf 8 jaar.

Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ``Ik leer anders`` en direct resultaat!

Logo training coachOnderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in groep 1 en 2 goed mee lijken te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen: het is een slimme ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit….. waar zit het probleem?

Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten, of zijn de prestaties wisselend. Het kan dan zijn dat de leerling een beelddenker is. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden. Dit betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het algemeen op school wordt aangeboden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden.

Individuele training 'Ik leer anders'

Training: sessies van een uur, inclusief werkboek
Aantal sessies: vier tot zes sessies van 60 minuten
Tarief sessie: € 49,00
Specialisme: Ik leer anders + autisme

Tijdens de groepslessen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bijeenkomst 1: wat zijn jouw talenten en uitdagingen?
  • Bijeenkomst 2: mindmappen en woordjes leren.
  • Bijeenkomst 3: invulling in overleg met de leerlingen.

De groepslessen worden gegeven bij voldoende aanmeldingen.