Moderne vreemde talen

Wanneer schakelt u Remedial Teaching in voor de moderne vreemde talen?

  • Heeft uw kind moeite met de Duitse naamvallen of de Franse klank-tekenkoppeling?
  • Kan uw zoon/dochter moeilijk onderscheid maken tussen de verschillende Engelse werkwoordstijden als present simple en present perfect?
    Is het voor uw zoon/dochter moeilijk om correcte Engelse vertaalzinnen te maken, omdat deze opeens niet meer letterlijk uit het boek gevraagd worden op de toets?
  • Is de woordvolgorde van de Engelse zin nog niet goed?
  • Hoe stel ik een zakelijke Duitse brief op en waar moet ik op letten bij een Engelse persoonlijke brief?
  • Heeft uw zoon/dochter moeite met het begrijpen van Franse (examen)teksten of kent hij/zij de Franse grammaticale regels nog niet?

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hulpvragen waarbij RT-praktijk de Brandepoort ondersteuning kan bieden

Er is in de RT-les altijd uitgebreide, vakinhoudelijke aandacht voor zowel de passieve (lezen, luisteren) als de actieve (spreken, schrijven) taalvaardigheden.