Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB)

RT-praktijk de Brandepoort werkt nauw samen met OPB.

OPB is een kleinschalige, deskundige, flexibele praktijk met orthopedagogen en psychologen. Wij behandelen cliënten in de generalistische basis GGZ. De hulp die wij bieden is gericht op onderzoek en behandeling van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij jeugdigen. De hulp wordt in veel gevallen vergoed door de gemeente, als er een verwijzing van de huisarts, specialist of CJG is afgegeven. De dyslexiezorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt vergoed volgens de regeling vergoede dyslexiezorg.

Wanneer de hulp niet door de gemeente vergoed wordt, bestaat de mogelijkheid om op particuliere basis onderzoek of behandeling te laten plaatsvinden. De ouders betalen dan de rekening van het onderzoek of de behandeling.

Remedial teaching, bijlessen en examentrainingen die OPB aanbiedt, vinden allemaal op particuliere basis plaats.

Daarnaast bieden wij voor volwassen cliënten coaching, supervisie en trainingen aan. Deze activiteiten vinden allemaal op particuliere basis plaats. Meerdere werkgevers vergoeden een coachings- of supervisietraject.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen: 076-5420722 of kijken op onze website: www.boom-opb.nl

Locaties:
Prinsenbeek en Oosterhout