Psycho-educatie

'Ik ben speciaal!'

Psycho-educatie voor leerlingen van 9 tot en met 16 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS). De cursus ‘Ik ben speciaal’ is bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 16 jaar die gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis.
Het doel van de cursus is deze kinderen meer inzicht te geven over wat hun diagnose nu precies inhoudt. Het bevorderen van zelfkennis en het opbouwen van een positief gevoel van eigenwaarde zijn hierin belangrijke punten.
Onder begeleiding van een deskundige ontdekken de kinderen de ins- en outs van hun handicap.

Inhoud van de cursus

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

Ik ben uniek: Mijn buitenkant

 • kennismaking
 • uiterlijke (lichaams)kenmerken van zichzelf kennen en kunnen benoemen.
 • weten dat alle mensen qua uiterlijk van elkaar verschillen maar dat er ook gelijkenissen zijn.
 • de uiterlijke verschillen en overeenkomsten van zichzelf in vergelijking met andere mensen kunnen benoemen.
 • weten dat elke persoon qua uiterlijk uniek is.

Ik ben uniek: Mijn binnenkant

 • de verschillende aspecten van de binnenkant van mensen (in het algemeen) kunnen benoemen: interesses, karakter, vaardigheden.
 • kennismaken met- en kunnen benoemen van de eigen interesses, karaktertrekken, talenten en tekorten.
 • weten dat alle mensen in deze aspecten van elkaar verschillen maar dat er ook gelijkenissen zijn.
 • de verschillen en overeenkomsten inzake de eigen interesses, karaktertrekken en vaardigheden in vergelijking met andere mensen kunnen benoemen.
 • weten dat elke persoon ook innerlijk uniek is.
 • zelfkennis opdoen, zicht krijgen op de eigen persoonlijkheid.

Mijn lichaam

 • verschillende delen van het menselijk lichaam en de functies daarvan kunnen benoemen.
 • plaats in het lichaam en de functies van de hersenen kennen.
 • de werking van de hersenen in verband met informatieverwerking kennen.
 • zicht krijgen op de verschillende intelligentieaspecten en dit toepassen op zichzelf.

Anders zijn

 • de begrippen stoornis, ziekte en handicap kennen en kunnen onderscheiden.
 • de verschillende soorten handicaps kennen.
 • zicht krijgen op de positieve en negatieve aspecten van een handicap.
 • handicap niet (langer) begrijpen als iets minderwaardigs.
 • weten dat een handicap niet ongedaan gemaakt kan worden, maar dat er wel verschillende middelen bestaan om de negatieve gevolgen ervan te minimaliseren.
 • voorbeelden kunnen geven van verschillende hulpmiddelen en vormen van ondersteuning voor mensen met een handicap.

Autisme, een speciale handicap

 • weten dat autisme een hersenstoornis is.
 • de triade van moeilijkheden bij autismespectrumstoornissen kunnen benoemen en voorbeelden kunnen geven van zichzelf.
 • weten wat het begrip autismespectrumstoornis betekent en weten dat alle mensen met een autismespectrumstoornis onderling verschillen.
 • zicht hebben op de positieve en negatieve aspecten van autisme.
 • autisme niet (langer) begrijpen als iets minderwaardigs, maar als een anders-zijn.

Voor wie?
De cursus ‘Ik ben speciaal’ is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar die gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis. Zodra het kind en/of zijn/haar ouders behoefte hebben aan uitleg over A.S.S., kan men zich aanmelden voor deze cursus.
Tijdens een intakegesprek met de begeleider wordt vervolgens bepaald of deelname aan de cursus voor het kind mogelijk is.

Werkmap
Alle kinderen die deelnemen aan de cursus, krijgen hun eigen werkmap. In deze werkmap komen de werkbladen te zitten waar we gedurende de cursus mee aan de slag gaan.
Deze werkmap helpt de kinderen dus om bovenstaande doelen te behalen.

Samenwerking met de ouders
Het contact tussen ouders en de begeleider is erg belangrijk voor een optimaal resultaat van de cursus.
Ouders worden door de begeleider constant op de hoogte gehouden van wat er tijdens de cursus behandeld is.
Enerzijds zal dit gebeuren door de informatie die het kind zelf thuis vertelt en aan de hand van de werkbladen die het kind thuis met de ouders in zal vullen, anderzijds aan de hand van speciale bijeenkomsten voor ouders die de begeleider inplant, zodat ouders en de begeleider kunnen bespreken hoe het kind thuis en op school met de informatie omgaat.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit circa 10 bijeenkomsten voor het kind en 1 of 2 bijeenkomsten voor de ouders. (een bijeenkomst duurt circa 60 minuten) Ter afsluiting zal een evaluatiegesprek plaatsvinden met zowel de ouders als het kind.

Kennismakingsgesprek: gratis.
Bijeenkomst: 48 euro.
Evaluatiegesprek: gratis.