Remedial Teaching op maat

Waar leren weer leuk wordt!!

Remedial Teaching op maat

RT-praktijk de Brandepoort is een particuliere praktijk voor remedial teaching in Geertruidenberg en kenmerkt zich door het aanbieden van diverse vormen van begeleiding. Ons aanbod is bedoeld voor basisschoolleerlingen, leerlingen uit het voortgezet onderwijs, studenten van het middelbaar en hoger onderwijs en volwassenen. Elke begeleiding wordt afgestemd op de specifieke leerbehoeften en de persoonlijke situatie van u of uw kind.

Remedial Teaching (RT) betekent het leveren van op maat gesneden, vakkundige begeleiding. Bij sommige kinderen, maar ook bij volwassenen, gaat het leren minder gemakkelijk dan verwacht. Met behulp van remedial teaching kan het leerproces zodanig beïnvloed worden, dat het leren zich weer in de gewenste richting ontwikkelt. Mogelijke problemen kunnen zijn: lezen, rekenen, spelling, moderne vreemde talen, planning, de manier van leren, maar ook werkhouding- en concentratieproblemen.

Kinderen kunnen hun lees- en/of spellingvaardigheden vergroten en leren op deze manier zo goed mogelijk om te gaan met hun dyslexie (acceptatie).

Leerlingen met dyslexie, AD(H)D en/of autisme kunnen daarnaast ook baat hebben bij de ondersteuning van hun studievaardigheden. Verder kan begeleiding op het gebied van sociale omgangsvormen, psycho-educatie of faalangst wenselijk zijn.

De begeleiding wordt gegeven door Drs. Ingeborg van Gog-Bock (MSEN).
Zij heeft vijf jaar ervaring met RT-begeleiding op het Dongemond college in Raamsdonksveer en Made en geeft sinds december 2009 persoonlijke remedial teaching in haar particuliere praktijk voor het kind met leer- en/of gedragsproblemen.

Tijdens de begeleiding wordt aangesloten op het niveau van het kind, zodat de leerprestaties positief worden beïnvloed en het zelfvertrouwen toeneemt.

Omdat uw kind in de praktijk individueel geholpen wordt, is de begeleiding maatwerk.