Remedial Teaching op maat

Waar leren weer leuk wordt!!

Remedial Teaching op maat

RT-praktijk de Brandepoort is een particuliere praktijk voor remedial teaching in Raamsdonksveer en kenmerkt zich door het aanbieden van diverse vormen van begeleiding. Ons aanbod is bedoeld voor basisschoolleerlingen, leerlingen uit het voortgezet onderwijs, studenten van het middelbaar en hoger onderwijs en volwassenen. Elke begeleiding wordt afgestemd op de specifieke leerbehoeften en de persoonlijke situatie van u of uw kind.

Remedial Teaching (RT) betekent het leveren van op maat gesneden, vakkundige begeleiding. Bij sommige kinderen, maar ook bij volwassenen, gaat het leren minder gemakkelijk dan verwacht. Met behulp van remedial teaching kan het leerproces zodanig beïnvloed worden, dat het leren zich weer in de gewenste richting ontwikkelt. Mogelijke problemen kunnen zijn: lezen, rekenen, spelling, moderne vreemde talen, planning, de manier van leren, maar ook werkhouding- en concentratieproblemen.

Kinderen kunnen hun lees- en/of spellingvaardigheden vergroten en leren op deze manier zo goed mogelijk om te gaan met hun dyslexie (acceptatie).

Leerlingen met dyslexie, AD(H)D en/of autisme kunnen daarnaast ook baat hebben bij de ondersteuning van hun studievaardigheden. Verder kan begeleiding op het gebied van sociale omgangsvormen, psycho-educatie of faalangst wenselijk zijn.

De begeleiding wordt gegeven door Drs. Ingeborg van Gog-Bock (MSEN).
Zij heeft vijf jaar als remedial teacher en docente Duits op het Dongemond college in Raamsdonksveer en Made gewerkt. Ze geeft sinds december 2009 persoonlijke remedial teaching in haar particuliere praktijk voor het kind met leer- en/of gedragsproblemen. Sinds een aantal jaar verzorgt zij ook RT-lessen op het Sint-Oelbertgymnasium en het Markland College te Oudenbosch.

Tijdens de begeleiding wordt aangesloten op het niveau van het kind, zodat de leerprestaties positief worden beïnvloed en het zelfvertrouwen toeneemt.

Omdat uw kind in de praktijk individueel geholpen wordt, is de begeleiding maatwerk.

 

Individuele remedial teaching

Tarieven individuele remedial teaching:

  • 49 euro voor een lesuur (inclusief materiaal, voor- en nabereiding en wekelijkse rapportage)

 

Remedial teaching in tweetallen

RT in tweetallen kan mogelijk zijn. Het is aan u om, in overleg met andere ouders, een tweetal te vormen. Ik zal dan beslissen of de hulpvraag van de kinderen overeenkomt. Mocht dit het geval zijn, dan kan een traject van RT in een tweetal worden gestart.

Tarief:

32 euro per kind per lesuur (inclusief materiaal, voor- en nabereiding en wekelijkse rapportage).