Schoolbegeleiding op maat

Schoolbegeleiding voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

RT-praktijk de Brandepoort biedt diverse vormen van schoolbegeleiding op maat aan.

RT-praktijk de Brandepoort biedt sinds een aantal jaren ook schoolbegeleiding op maat. Op diverse scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in o.a. Waalwijk, Rotterdam en Oosterhout bied ik de volgende ondersteuning aan: dyslexiebegeleiding, NT2, remedial teaching, taalcoachtrajecten, NPO-begeleiding en op-maat-begeleiding vanuit arrangementen. Dit kan zowel online als fysiek worden aangeboden. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Veel scholen zetten deze gelden in om taalachterstanden bij hun leerlingen weg te werken. Hierbij ben ik als remedial teacher ingeschakeld. Ook ben ik op scholen gevraagd om leerlingen te begeleiden en mogelijke aanwezigheid van dyslexie te signaleren tijdens deze RT-lessenseries.