Screeningtest

Dit is een onderzoek waarmee kan worden bepaald hoe groot het risico is dat een kind dyslectisch is.

Het is namelijk verstandig om alleen een gespecialiseerd onderzoek voor een dyslexieverklaring uit te laten voeren als er voldoende aanwijzingen voor zijn.
Daarom is een dyslexiescreeningtest zeker aan te raden voorafgaand aan een officieel dyslexieonderzoek door een orthopedagoog of GZ-psycholoog.

Na een oriënterend gesprek zal het onderzoek afgenomen worden op gebied van:

  • spelling
  • technisch lezen

In RT-praktijk de Brandepoort wordt gebruik gemaakt van gerenommeerde testen, o.a. “Het Wonderlijke Weer”, het PI-dictee, de DMT, de EMT en de Klepel. Het onderzoek zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Indien gewenst kunnen ook dictees en/of woordleestoetsen voor de moderne vreemde talen Duits, Engels en/of Frans worden afgenomen om in kaart te brengen of er mogelijk een achterstand is op gebied van de moderne vreemde talen.

Daarna vindt er een adviesgesprek plaats waarin onder andere de uitslag van de test en eventuele vervolgstappen voor doortesten en remedial teaching worden besproken.

Tarief:

160 euro (inclusief het oriënterend gesprek, de testafname, het verwerken van de resultaten, rapportage en het adviesgesprek).

 

Doelgroep:

kinderen vanaf groep 4 tot en met 16 jaar.