Tarieven

Intakegesprek en evaluatiegesprekken: gratis.

Individuele begeleiding: €49 euro per lesuur (inclusief materiaal, voor- en nabereiding en wekelijkse rapportage).

Remedial teaching in tweetallen (zie kopje ‘Begeleidingsmogelijkheden, Remedial Teaching’): €32 per kind per lesuur.

Maken en bijstellen van het handelingsplan en evaluatieverslagen: gratis.

Ik begeleid ook kinderen met een eventuele PGB (Persoons Gebonden Budget) met o.a. het leren van praktische vaardigheden voor het zelfstandig functioneren in het dagelijkse leven.

Het bovengenoemde tarief is vastgesteld volgens de richtlijnen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers).

De factuur krijgt u toegestuurd aan het einde van iedere maand.

De afgesproken lestijden zijn bindend. Bij verzuim moeten de lessen doorbetaald worden (zie Algemene Voorwaarden). De tijd is namelijk gereserveerd voor een langere periode. Indien minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd, kan er naar een vervangende tijd gezocht worden.

Er worden in principe geen lessen gegeven gedurende de schoolvakanties.

De kosten dienen over het algemeen door de ouders zelf betaald te worden. Er zijn soms echter gevallen waarbij de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, belastingdienst of een persoonsgebonden budget.