Teken je gesprek

Teken je gesprek is een visuele training voor kinderen (vanaf 8 jaar), jongeren en volwassenen met piekergedachten. De methode stimuleert het zelfoplossend vermogen van jong en oud. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen. De training kan gebruikt worden voor verschillende problemen en uitdagingen, waaronder pesten en faalangst.

Het gesprek wordt getekend aan de hand van een faalangstsjabloon. Dit is een kleurige, logische weergave van gedachten, angsten, gevoelens en de gevolgen daarvan van degene die het probleem ervaart. De begeleider helpt het kind om deze stap te maken door tegenover elke negatieve niet-helpende gedachte een positieve helpende gedachte te formuleren. De helpende gedachten leveren een bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen van het kind, waardoor het zichzelf beter leert kennen en het in zijn eigen kracht kan komen.

De begeleider tekent tijdens het gesprek de gedachten, angsten, gevoelens en gevolgen in verschillende kleuren op een groot papier, maar de leerling bepaalt zelf welke woorden op papier komen. Het kind houdt zo de regie. Door zijn gedachten en gevoelens te tekenen, ontstaat er niet alleen inzicht in het probleem, maar ook in de oplossing ervan. De leerling geeft aan in welke kleur geschreven wordt: groen staat voor de zaken die goed gaan, gewenst zijn of helpen, rood voor alles wat niet goed gaat, niet gewenst is en niet helpt, oranje wat een beetje vervelend/ongewenst /helpend is.

De gesprekstekeningen geven direct en duidelijk de kern weer van de inhoud van het gevoerde gesprek. Ze worden gebundeld zodat de inhoud van de vorige gesprekken gemakkelijk teruggehaald kan worden. De vervolggesprekken verlopen daarom soepel en effectief. Zo ontstaat een duidelijk overzicht van wat er zich in het hoofd van de leerling afspeelt. Hij/zij krijgt zo meer inzicht in de problematiek en is in staat om vanuit dit visuele overzicht zelf een passende oplossing voor het probleem te vinden.

Daarnaast doet het kind ontspanningsoefeningen en/of krijgt het, afhankelijk van de situatie, praktische ondersteuning in de vorm van planning/organisatie van het huiswerk of extra uitleg.

Na een aantal gesprekken kan de leerling zijn eigen probleem tekenen en leert positieve oplossingen te zoeken. Hoewel de methode niet specifiek is ontwikkeld voor leerlingen met dyslexie, AD(H)D of leerlingen met autisme blijken zij veel baat te hebben bij een visuele aanpak. Dit geldt ook voor hoogbegaafde en beelddenkende leerlingen.

De kracht van de training

  • gerichte werkwijze
  • logisch, kleurrijk overzicht van het probleem
  • snel inzicht in problematiek en in de oplossingen
  • kind houdt de regie
  • zelfoplossend vermogen wordt vergroot
  • positieve benadering van probleem
  • geschikt voor iedereen

Teken je gesprek is een training voor kinderen (vanaf 8 jaar) en jongeren die last hebben van pestgedrag, faalangst of piekergedachten.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 45 minuten en kan zowel individueel als in een kleine groep worden gevolgd.

Groepstarief:
€165,- pp incl. werkmateriaal
Tarief individuele begeleiding:
€240,- pp incl. werkmateriaal